تبلیغات
عمارامروز - تحقیر
شنبه 17 دی 1390

تحقیر

   نوشته شده توسط: خادم اسلامی    

سلام
وقتی تحقیر شدی در دلت بخند که فرصتی شد تا خودت را بیازمایی و برای تحقیر کنند دعا نجات کن که سبب تحقیر شدن خود را ایجاد کرد .
منبع صدای8