تبلیغات
عمارامروز - اثبات وابستگی مشاور موسوی به سازمان سیا
دوشنبه 11 مرداد 1389

اثبات وابستگی مشاور موسوی به سازمان سیا

   نوشته شده توسط: خادم اسلامی    نوع مطلب :خدمات فتنه سبز/کلیپ ،


اثبات وابستگی مشاور موسوی به سازمان سیا

وابستگی یکی از نزدیکان و مشاورین موسوی به سازمان جاسوسی سیا و ارتباط با منافقین اثبات شد.

وابستگی یکی از نزدیکان و مشاورین موسوی به سازمان جاسوسی سیا و ارتباط با منافقین اثبات شد.
به گزارش جهان اخیرا الف یکی از اعضای ستاد موسوی در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شده است که پس از بررسی های بعمل آمده ارتباط وی با سازمان جاسوسی آمریکا محرز شناخته شد.
گفته می شود وی نقش فعالی در رهبری ستاد موسوی در ایام قبل از انتخابات و حوادث پس از آن داشته است.